سلام به همگی

یکشنبه بعد از ظهر که دومادم اومد ساعت 8-7 بود یه سر رفتیم هایپر استار.

دم در پارکینگ چه ترافیکی شده بود. کلی مامور وایستاده بودن.با 2تا از این ون ها که مردم رو میگیرن و میبرن به ناکجا آباد.

یه مامور که روی هم رفته 50 کیلو هم نمیشد توی ماشین ها رو نگاه میکرد. آخ که چقدر ازشون حالم بهم میخوره.

نزدیک در پارکینگ که شدیم، یه مزدا رو دیدیم که دختره توش نشسته و درهای ماشین رو قفل کرده و دور ماشینش هم کلی مامور بود که میخواستن از ماشین درش بیارن. تو کف کار دختره مونده بودیم که یه ماموره دست یه پسر رو از پشت گرفته بود و داشت از پارکینگ میاوردش بیرون.بنده خدا از  بینی و دهانش خون میومد.بدجور حالمون رو گرفتن.  

وقتی از پارکینگ میخواستیم وارد فروشگاه بشیم، دیدیم چندتا خانوم چادری دارن به این برخورد مامورها شکایت و اعلام نارضایتی میکنن. 

پدر من خودش یکی از همین انقلابیون بوده اما الان به قدری از این وضعیت ناراحته که وقتی بهش میگیم نونتون کم بود آبتون کم بود، براندازی نظام چی بود.میگه به خدا این اون چیزی نیست که ما به خاطرش جونمون رو در خطر انداختیم.

به ادامه مطلب یه سر بزنید


چه کسـی دســت دوســتیمان را جـــدا کرد

 

 

با حجاب و بی حجاب دست در دست هم

 

 

 عکاس  آلن کلر   سال 1356    مقابل یک جواهر فروشی در شهر قم

 

آیت الله طالقانی یا )به تعبیر امام خمینی(ابوذر زمان  در سخنرانی بزرگی که 20 مهر57 در روزنامه اطلاعات چاپ شد گفت : حتی برای زن های مسلمان هم در حجاب اجباری نیست چه برسد به  اقلیتهای مذهبی ...ما نمی گوییم زنها به ادارات نروند و هیچ کس هم نمی‌گوید...زنان عضو فعال اجتماع ما هستند...اسلام و قرآن و مراجع دین میخواهند شخصیت زن حفظ شود. هیچ اجباری هم در کار نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا کنون زنان ما چگونه زندگی می‌کردند؟ مگر چادر می پوشیدند؟...کی در این راهپیمایی ها زنان ما را مجبور کرده که با حجاب یا بی حجاب بیایند؟ این ها خودشان احساس مسئولیت کردند. اما حالا اینکه روسری سر کنند یا نکنند باز هم هیچکس در آن اجباری نکرده است. 

و در آخر یک سوال :چه کسی زنان با حجاب را با زنان بی حجاب ما دشمن کرد؟
و یا بهتر بگویم
چه کسـی دســت دوســتیمان را جـــدا کرد...