سلام این برنامه جالبه هیچوقت نمیدونستم سرعت تایپم در چه اندازه ای هست و دوست دارم شما دوستان گلم هم که انجام دادین نتیجش رو بهم بگین و اصلا میشه باهاش یه مسابقه راه انداخت

پس حالا شروع کنیدهورا

24 کلمه

نتایج تا این لحظه

هوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا

نفر اول خانوم خونه عزیز با ۴٧ کلمه

نفر دوم ترگل جان با ٣١ کلمه

نفر سوم س.ت عزیز با ٢۵ کلمه

نفر چهارم نینای عزیز با ٢٣ کلمه

نفر پنجم صوفی جان با 21 کلمه

نفر ششم سپیده خانم با 16 کلمه

مسابقه ادامه دارد منتظر باشید

Speedtest